FAQs คำถามที่พบบ่อย  เบอร์ติดต่อมหาวิทยาลัยคือเบอร์อะไร
   หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-0674-7 โทรสาร 02-529-2580 หรืออีเมล์ presoffice@vru.ac.th หรือทาง Facebook งานสื่อสารองค์กรวไลยอลงกรณ์, เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ ให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ IG:vru_valaya, Twitter: vru_valaya, Youtube: vru channel

  มหาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาตอนใหนค่ะ
  ขอสอบถามหน่อยนะคะ นักศึกษาจะมีสิทธิในการเทียบโอนชุดวิชาของ มหาวิทยาลัยได้ไหม
   ได้ค่ะ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการ โอนชุดวิชาให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพ เป็นนักศึกษา โดยให้โอนชุด ิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ มหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการ สัมฤทธิบัตร เข้าสู่ชุดวิชาที่ปรากฎในหลัก สูตรระดับ ปริญญตรีที่เข้าศึกษาใหม่

  ค่าเทอมอันนี้คือค่าหนังสือรวมด้วยใช่มั้ยคะ
   ม่รวมค่ะเรียนมหาวิทยาลัยไม่มีหนังสือเรียนประจำวิชาค่ะ ที่เรียกเก็บ คือ ค่าเทอม ค่าหน่วยกิตแบบเหมา ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย คณะ บำรุงห้องสมุด สาธารณูปโภคต่างๆ ี่จะอำนวยความสะดวกในการศึกษา รวมถึงค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ เป็นต้นค่ะ

  คุณสมบัติการเข้าเรียนเป็นอย่างไรคะ
   วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร >> จบปริญญาตรี (ทุกสาขา)
    วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช >> จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
    วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ >> จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
    วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ >> จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
    วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >> จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า (สาย วิทย์)

  นอกเหนือจากค่าเทอมแล้ว จะต้องมีค่าเสื้อผ้าของคณะและค่าหนังสืออีกประมาณเท่าไหร่คะ
   ค่าเสื้อผ้าของคณะไม่มีค่ะ ปี1 ใส่แต่ชุดนักศึกษา และมีเสื้อโปโลที่มหาวิทยาลัยทำออกมาให้ใส่ทำกิจกรรมค่ะ ราคาไม่แพง ส่วนค่าหนังสือ มีเฉพาะบางวิชา ซึ่งอาจารย์อาจแนะนำให้อ่านจะหาซื้อ หรือซีร็อกก็ได้ส่วนใหญ่ จะเป็นค่าเอกสารพวกชีทมากกว่าค่ะ เทอมหนึ่งเรียน 7-8 วิชาอาจจะตกวิชาละ 100-300 บาท อันนี้แล้วแต่วิชาคะ

  สาขาเกษตร แขนงสัตวศาสตร์นี่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
   วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เช่น ชีวะ เคมี เคมีอินทรีย์ วิชาหมวดการศึกษาทั่วไป และภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐานของหลักสูตร เช่น หลักการผลิตสัตว์ หลักการผลิตพืช เป็นต้น ตั้ง แต่การผลิต ยันแปรรูปเลยจ้า โคเนื้อ โคนม ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม ไส้กรอก ผสมพันธุ์ เป็นต้นจ้า.

  ขอสอบถามหน่อยนะคะ เงินที่ต้องจ่ายสามารถผ่อนจ่ายได้มั้ยคะ
   ไม่สามารถผ่อนได้คะ ในภาคเรียนแรกนักศึกษา ต้องชำระเต็มจำนวนคะ เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วนักศึกษาสามารถกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา (กยศ) ได้คะ


 • ITA

 • ติดต่อสอบถาม Online
  Close chat
  Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

  Start