ขอเชิญสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “กฎหมายปกครอง : การปฏิบัติราชการ 2” รุ่น 5

ข้อมูลอบรม/สัมมนา     เขียนโดย admin วันที่ประกาศ 2016-08-01

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “กฎหมายปกครอง : การปฏิบัติราชการ 2” รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ค.59, 21-24 ก.ค.59 และ 18-21 ส.ค.59 (12 วัน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์