ตารางจัดอบรมศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรณ์มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลอบรม/สัมมนา     เขียนโดย admin วันที่ประกาศ 2016-09-12

ด้วยศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรณ์มืออาชีพ ได้จัดทำตารางจัดอบรมศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรณ์มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560