รับสมัครแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์     เขียนโดย admin วันที่ประกาศ 2016-12-28

รับสมัครแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
- ลักษณะงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสัตวบาล เช่นวางแผนงานสัตวบาล การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสัตวบาล ฯลฯ
foot_for_js_in.inc.php