กำหนดการเข้ารายงานตัวบัณฑิต เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์     เขียนโดย admin วันที่ประกาศ 2017-04-05

ด้วยมหาวิทยาลัยมีกำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 เข้ารายงานตัวบัณฑิต ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์

หากบัณฑิตมีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร กำหนดการต่างๆ ให้ติดต่อได้ที่งานกองพัฒนานักศึกษา โทร 02-9091428