ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์     เขียนโดย admin วันที่ประกาศ 2017-04-11

ขอเชิญชวนชาวไลยอลงกรณ์ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ฯ