แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์     เขียนโดย admin วันที่ประกาศ 2020-03-11

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่มีรายชื่อตามประกาศด้านล่าง เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้าวหน้าสู่อาชีพ ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ รายละเอียดตามกำหนดการด้านล่าง


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start