ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานสารสนเทศ

ข้อมูลอบรม/สัมมนา     เขียนโดย admin วันที่ประกาศ 2020-02-20

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานสารสนเทศ *** Microsoft office : Word 2013 ( วิทยากร ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช ) *** Microsoft office : Excel 2013 ( วิทยากร อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี ) *** Microsoft office : Power point 2013 ( วิทยากร ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ) วัน / เวลาในการอบรม ตามเอกสารที่แนบ *** หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าอบรมตามวันที่จัดให้ ( กรณีจัด 2 ครั้ง ) สามารถแจ้งล่วงหน้าที่ อ.ดร.ราชาวดี เพื่อจัดไปอบรมอีกกลุ่มได้ แต่หากไม่เข้าอบรมเลย นักศึกษาต้องเข้าอบรมในโครงการที่ขาดไปในภาคเรียนที่ 2 แทน....


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start