ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา และ เสาร์-อาทิตย์ รอบ “Portfolio” 2564

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์     เขียนโดย admin วันที่ประกาศ 2020-11-24

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ “Portfolio” ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 30 มกราคม 2564
#หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
- หลักสูตรเกษตรศาสตร์
     แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แขนงวิชาสัตวศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ใครสนใจหลักสูตรไหน สมัครกันได้
รับสมัคร 1 ก.ย. 63 – 30 ม.ค. 64 http://ent.vru.ac.th
หรือสมัครตรงได้ที่คณะ http://agri.vru.ac.th/register
ชำระเงินค่าสมัคร 1 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 64 มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าศึกษา 22 – 23 ก.พ.64 https://www.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 ก.พ. 64 http://ent.vru.ac.th
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 – 10 มี.ค. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 14 มิถุนายน 2564 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 – 18 มิถุนายน 2564


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start