โครงสร้างอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

       

ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ
ประธานหลักสูตร

       

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

       
     

 


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start