โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เดินเยี่ยมชมคณะ 8 สิงหาคม 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมสันทนาการรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เดินเยี่ยมชมคณะ แนะนำตึกปฏิบัตการ 4 ชั้น แนะนำตึกปฏิบัตการชั้นเดียว แปลงทดลองห้องเห็ด โรงเรือนไก่ เปิด DVD แนะนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 8 สิงหาคม 2560Date : 2017-08-11