โครงการแข่งขันกีฬาเทคโนโลยีการเกษตรน้องใหม่ "Freshy Day 2017" วันที่ 30 สิงหาคม 2560

โครงการแข่งขันกีฬาเทคโนโลยีการเกษตรน้องใหม่ "Freshy Day 2017" วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัตการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร Date : 2017-08-31