กิจกรรมทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมทำความสะอาดห้องปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐Date : 2017-10-11