โครงการพัฒนาทักษะภาษาและค่ายภาษาอังกฤษ ณ ร.ร สามโคก วันที่ 7-8 พฤษจิกายน 2560

โครงการพัฒนาทักษะภาษาและค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 วันที่ 7-8 พฤษจิกายน 2560 ณ ร.ร สามโคก ต.บ้านงิ้ว จ.ปทุมธานี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตDate : 2017-11-09


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
foot_for_js_in.inc.php