โครงการพัฒนาลูกชิ้นเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 มกราคม 2561

โครงการพัฒนาลูกชิ้นเพื่อสุขภาพ ณ ห้องปฏิบัตการแปรรูปเนื้อสัตว์ วันที่ 18 มกราคม 2561Date : 2018-01-23