วิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 22 มกราคม 2561

วิพากษ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรDate : 2018-01-23