ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ณ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 มีนาคม 2561

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ณ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 มีนาคม 2561Date : 2018-03-03