Big cleaning day วันพฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น.

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลัยมีความสะอาดทางคณะจึงจัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณรอบคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 Date : 2018-05-11