โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 6 กรกฏาคม 2561

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์Date : 2018-07-09