ปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษา และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 16 มิถุนายน 2563

โครงการปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษา และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องบรรยาย ก403-ก404 อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาคารเรียนรวมดู : 101 ครั้ง Date : 2020-06-22


                                                                                                                                                                                                                                          


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start