ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 กันยายน 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยินดีต้อนรับ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ นายพิทักษ์ บูรณากาญจน์ รศ.พิเศษ กัลยา แสงเรือง และ ผศ.ดร.สุภณิดา พัฒธร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 31 กันยายน 2563ดู : 185 ครั้ง Date : 2020-08-31


                                                                        


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start