การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และกรอกวัสดุปลูก 23 ธ.ค. 2563 ณ.ลานกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และกรอกวัสดุปลูก เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ เข้าประกวดร้องเพลงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ ๗ ณ มรภ.บุรีรัมย์ ณ.ลานกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรดู : 373 ครั้ง Date : 2020-12-24


                                                                                                                                                                                                                                                    


ติดต่อสอบถาม Online
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start