ทำบุญขึ้นปีใหม่และจับฉลากแจกของขวัญให้แก่นักศึกษา 30 มีนาคม 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่และจับฉลากแจกของขวัญให้แก่นักศึกษา ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 30 มีนาคม 2564 ดู : 21 ครั้ง Date : 2021-03-31


                                                                                                                                                                                                                        

  • ITA

  • ติดต่อสอบถาม Online
    Close chat
    Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

    Start