การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Date : 2016-08-19