โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "Kaset Freshy 2016"

การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "Kaset Freshy 2016" ให้กับนักศึกษาภาคปรกติ ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Date : 2016-09-12