เทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา บริจาคโลหิต 2 พ.ย 2559

โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา : บริจาคโลหิต ในวันที่ 2 พฤษจิกายน 2559 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กรุงเทพมหานครDate : 2016-11-03