สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ 2 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เจ้าภาพในครั้งนี้ ซึงจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDate : 2016-11-03


                                                                                                        

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php