กิจกรรม 5 ส. รวมพลังแห่งความภักดี 22 พ.ย. 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. "รวมพลังแห่งความภักดี" วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ หน้าอาคารสำนักงานคณะ นำโดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ลานกิจกรรม ฯ Date : 2016-11-23


                                                                                                                                                    

     ปฏิทินคณะเทคโนโลยีการเกษตร

foot_for_js_in.inc.php