สายด่วนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

   ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
   โทร.คณะฯ (02)5293002 ต่อ
   มือถือ : 091-8738860
   ID Line : 0918738860